Hjælpemidler

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Formålet med hjælpemidler er at gøre det nemmere for dig, at kunne fortsætte med at gøre mange af de ting, du plejer, selvom din krop er påvirket af din sygdom. Nogle får eksempelvis svært ved at gå. I de tilfælde kan en rollator eller en elscooter gøre det nemmere for dig at bevare din mobilitet og frihed.  

Nogle synes, det er svært at vænne sig til tanken om, at man ikke længere kan det samme som tidligere. Det kan føles som et nederlag at skulle bruge et hjælpemiddel til at ting, som tidligere ikke krævede noget særligt af dig. Men når KOL udvikler sig, kan hjælpemidler være med til at give dig større frihed og tryghed.

Eksempler på hjælpemidler som kommunen kan bevilge:

  • Elscooter
  • Elstol, der monteres på trappe så du kan komme fra etage til etage
  • Rollator
  • Badetaburet
  • Greb og håndtag forskellige steder i hjemmet
Du skal søge om de fleste hjælpemidler hos din kommune. De vil typisk sætte dig i kontakt med en ergoterapeut, der kan hjælpe dig med at finde ud, hvad der er behov for. Sammen kigger I dit hjem igennem for løsninger, der kan hjælpe dig.

Mangler du vejledning i bevilling af hjælpemidler, kan du kontakte hjælpemiddelcentralen i din kommune direkte.

Hvis du går i et sygehusambulatorium, kan du få stillet redskaber til din behandling til rådighed. Eksempler på behandlingsredskaber som sygehuset stiller til rådighed kan være: 
  • Iltapparat
  • Forstøvningsapparat
Sygehuset vil give dig hjælp til, hvordan du bruger redskaberne og holder dem ved lige.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk