Hvad kan du selv gøre?

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Der er meget du selv kan gøre, når du har fået KOL. Du kan ændre hverdagen og udfordre de begrænsninger, som KOL kan give, så de får mindst muligt indflydelse på din livskvalitet og frihed.

Stop med at ryge
Det allervigtigste, du kan gøre, er at stoppe med at ryge, hvis du er ryger.

Det kan være utroligt svært, og man kan opfatte rygningen som en skrap modstander. Tænk dog på, at rygestop er det allervigtigste for at stoppe udviklingen af KOL. Et røgfrit liv er den vigtigste faktor i forhold til, at du fastholder et godt liv - også på om 10 eller 20 år.

Motion og aktivitet
Det er meget vigtigt at holde sig fysisk aktiv og motionere så meget som muligt. Læg motionen ind i faste rammer i din hverdag.

Fysisk aktivitet medfører, at lungerne ventilerer bedre, og at kroppen bruger ilten, der kommer fra lungerne meget mere effektivt. 

Det er ikke farligt at blive meget forpustet, tværtimod kan det hjælpe.

Kursus i KOL -rehabilitering
Alle kommuner har kurser for mennesker med KOL. De kaldes typisk KOL-kurser eller KOL-rehabilitering. Her lærer du blandt andet teknikker til at styre og ændre din vejrtrækning, når du får åndenød. Du lærer også en masse om sygdommens natur, så du bedre kan håndtere den i hverdagen.

Brug din inhalationsmedicin rigtigt
Som regel bruger man inhalationsmedicin, som skal suges ned i lungerne. Det kan være svært at gøre på den rigtige måde og der er risiko, for at pulveret ender i munden. Tal med din læge, hvis du er i tvivl, så du sikrer dig, at du gør det rigtigt. 

Lungebetændelse og influenza
Når man har KOL, får man nemmere luftvejsinfektioner og influenza. Undgå nærkontakt med syge i dine omgivelserne og sørg for at få din influenzavaccination og vaccination mod pneumokok-lungebetændelse. 

Undgå slimproduktionen i lungerne
Rygning øger hoste og slimproduktionen. Det er endnu en god grund til at stoppe, hvis du ikke allerede har gjort det. Herudover kan du lave forskellige øvelser for at få slimen op. Man kan bruge en pep-fløjte. Der findes også medicin, der løsner slimen. Hvis du har problemer med slim, kan medicinen prøves, men den er desværre ikke så effektiv.

 

Eksterne artikler:

Hvad kan du selv gøre

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk