KOL for begyndere

Af Bo Gandil Jakobsen

 

KOL er en kronisk sygdom, som du ikke kan komme af med. Hvis du ryger, kan du bremse udviklingen af sygdommen ved at holde op med at ryge. Det er det allervigtigste, du kan gøre.

KOL-diagnosen stilles hos lægen på baggrund af en lungefunktionsundersøgelse. Lægen måler, hvor meget luft du kan puste ud på et sekund (FEV1), og hvor meget du kan puste ud i alt (FVC).

Du har KOL, hvis du kan puste mindre end 70 procent af din luft ud på et sekund.

Du kan have KOL i forskellige grader. Man måler graden af KOL ud fra:

  • Hvor mange forværringer du oplever i løbet af året.
  • Hvor meget luft, du kan puste ud på et sekund i forhold til andre med samme højde, alder og køn. Det udtrykkes med en procentsats.
  • Hvor meget åndenød du oplever.
Symptomerne på KOL er:
  • Åndenød
  • Hoste og opspyt
  • Hyppige lungeinfektioner
  • Nedsatte kræfter-og funktionsniveau.
I de lette stadier af KOL mærker man ofte kun symptomer, når man får infektioner eller er fysisk aktiv.

Hvis man har svær KOL, har man åndenød og hoste, og så er der risiko for at KOL ledsages af hjertesygdom, knogleafkalkning og depression.

Behandling:
Hvis du ryger, er rygestop det allervigtigste, du kan gøre. Man kan ikke helbrede KOL, og du vil altid have sygdommen, men udviklingen af KOL kan stoppes eller bremses ved rygestop.

Man behandler KOL med forskellige former for indåndingsmedicin, alt efter graden af KOL.

Herudover er det meget vigtigt med motion og at være i god form. Er man i god form udnytter kroppen ilten fra lungerne meget bedre. Jo bedre iltoptagelse des bedre har man det.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk