Hvad er en forløbsplan?

Af Henrik P. Rasmussen

 

En forløbsplan er en samlet plan med data fra forskellige målinger, et overblik over din behandling og en mulighed for at følge udviklingen i din sygdom på en let og overskuelig måde.

Hvad er en forløbsplan?
Når du lever med en kronisk sygdom, kan du få lavet en samlet plan over den behandling, du aftaler med din læge eller sygeplejerske i lægehuset. Den indeholder blandt andet et overblik over den medicin, du får, den indsats du yder med din livsstil, de aftaler du og din læge indgår, samt de mål I sammen sætter for din behandling.

Planen med aftalerne, behandlingen og oversigten kaldes samlet for en forløbsplan. I den kan du også følge med i udviklingen i de tal, som kommer på baggrund af de undersøgelser og målingerne, du får foretaget for at følge udviklingen af din sygdom. 

Hvem laver din forløbsplan?
Det er dig og din læge eller sygeplejerske i dit lægehus, som sammen laver forløbsplanen. 

Når I har lavet forløbsplanen, kan du se den her på hjemmesiden eller på Min Læge app, hvis du ønsker det. Du skal logge ind med NemID øverst til højre for at få adgang til din personlige forløbsplan, hvis du har fået lavet en. 

Hvem har adgang til din forløbsplan?
Det er kun dig og personalet i dit lægehus, som kan se din personlige forløbsplan.

Din øjenlæge, diætist, fodterapeut og dine pårørende kan altså ikke se, hvad du har talt med din læge eller sygeplejerske om. Du kan bede dit lægehus om at få en udskrift af forløbsplanen, hvis du gerne vil vise den til andre og eksempelvis tale med dem om målene for din behandling.   

Forløbsplanen vil i nogle tilfælde blive brugt af din læge til din årskontrol. Hvis du og din læge eller sygeplejerske anvender forløbsplanen regelmæssigt, vil I nemt kunne følge udviklingen i dine målinger, symptomer og behandling.  

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk