Ensomhed

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du bliver ramt af kronisk sygdom, er det en stor forandring i dit liv. Både fysisk og psykisk kan det være en stor belastning for dig og dine nærmeste. Du kan opleve at være alene med dine følelser og føle dig ensom.

Fysiske forandringer
Din sygdom kan betyde, at der sker forandringer i din krop. Måske har du mindre energi og oplever begrænsninger i, hvad du kan være med til fysisk. Det kan betyde, at der er nye aktiviteter, du skal vælge til, og andre aktiviteter du må vælge fra. Det vigtigste er, at du tager udgangspunkt i de muligheder og begrænsninger, du oplever i din hverdag og holder fast i at være fysisk aktiv og er sammen med andre - også selv om det er på en ny måde end tidligere.

Psykiske forandringer
Psykisk kan du opleve både ensomhed og afmagt. Det kræver meget energi at forholde sig til at have fået en kronsik sygdom. Du skal forholde dig til behandling af din sygdom og nye livsvilkår og vaner. Det kan give en oplevelse af at være sårbar og miste kontrollen. For nogen betyder det, at man lukker sig om sig selv og bliver mere isoleret og ensom.

Selv om det er svært at få en kronisk sygdom er det vigtigt at vide, at du ikke er alene. Din praktiserende læge har sammen med dig hovedansvaret for din behandling, og du er altid velkommen til at kontakte dit lægehus, hvis du har brug for det, uanset om der er brug for hjælp til det fysiske eller psykiske.

Når livet er svært, er det vigtigt og godt både at kunne give og tage imod hjælp. Det er vigtigt, at du er sammen med dine nærmeste, særligt når det er svært. Tal om det, der er svært. Det er ikke sikkert, at I kan løse svære udfordringer, men alene at tale om det, gør det lettere at bære.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk